Způsob měření tlaku v pneumatikách

0
1131

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/tristanf/940808359/

Od 1. Listopadu 2014 začalo platit nařízení Evropské unie, které přikazuje výrobcům do nových vozidel montovat systém měření tlaku v pneumatikách. Cílem tohoto nařízení má být jednak zvýšení bezpečnosti, jednak snížení spotřeby vozů.

Systém má zkratku TPMS z anglického Tyre Pressure Monitoring System, v češtině Systém měření tlaku v pneumatikách. Už od zavedení se používají dva systémy, které k měření přistupují odlišným způsobem.

Nepřímý systém měření

 

Jak napovídá název, tlak je měřen nepřímo sledováním rychlosti otáčení každého kola pomocí čidel ESP. Pokud v pneumatice poklesne tlak, změní se i rychlost otáčení daného kola. Senzor ESP tuto situaci vyhodnotí, pošle upozornění řídicí jednotce a ta informuje řidiče pomocí světelného, případně zvukového signálu. Tento systém nedokáže zobrazit aktuální tlak v pneumatice a řidič je nucen tlak zkontrolovat sám pomocí manometru (tlakoměru).

Výhodou tohoto řešení je nižší cena. Kvůli povinnému ESP ve vozidle systém nepotřebuje žádné další součástky a vše je tedy jen o naprogramování řícní jednotky. V současnosti toto řešení používá zejména koncern Volkswagen a tedy a Škoda.

Přímý systém měření.

 

U přímého systému měření musí být nainstalován v každém kole senzor tlaku. Ten je schopen měřit tlak a teplotu v pneumatice a pomocí rádiových vln je nepřetržitě vysílá do řídicí jednotky umístěné ve voze. V případě poklesu tlaku je řidič hned informován.

Výhodou systému je, že dokáže řidiči říct, které kolo je podhuštěné a o kolik. Tak se sám může rozhodnout, jestli je nutné ihned zastavit nebo je možné dojet.

Nevýhodou je vyšší pořizovací cena. V každém kole musí být senzor, jehož cena bývá kolem 1000Kč. Navíc při výměně pneumatik (např. zimní z letní) musí mít senzory obě sady a po výměně se senzory musí spárovat s řídicí jednotkou. Proto je nutností nechávat si měnit pneumatiky v servisu.

Samotné senzory mají životnost 5 až 10 let nebo 150 000km. Systém se používá například u automobilek Ford, Mercedes-Benz, Kia a dalších.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kontrolka-TPMS.jpg

Více článků si můžete přečíst na portálu motoristika.cz

Vložit komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here