Jak funguje Schottkyho dioda a kde se používá?

0
148

Schottkyho dioda je specifickým druhem diody. V čem spočívá její princip a kde se s ní můžeme setkat?

Co je Schottkyho dioda

Název získala tato dioda po svém objeviteli, kterým byl německý fyzik Walter Schottky. Zabýval se výzkumem v oboru polovodičů a elektroniky. Kromě diody po něm byl pojmenován ještě například Schottkyho přechod, jeho jméno nosí i Schottkyho rovnice. Schottkyho dioda je prvkem, který patří do kategorie diod polovodičových. Využívá usměrňujících účinků styku polovodiče a kovu. Zásadní předností je především to, že v tomto přechodu nedochází k injekci minoritních nosičů náboje.

Vlastnosti diody

Vedení proudu je tak realizováno majoritními nosiči. Diody vykazují znatelně menší úbytky napětí ve srovnání s polovodičovými diodami s usměrňujícím PN přechodem. Stejně tak je výhodou lepší usměrnění vyšších frekvencí. U těchto součástek se primárně využívá planárně epitaxní technologie výroby. Základ je tvořen destičkou silně dotovaného polovodiče N+. Na tuto destičku je nanesena vrstva N, a to s pomocí epitaxe. Napařováním je vytvořen kontakt polovodič-kov. Díky epitaxní slabě dotované vrstvě má dioda dobré závěrné vlastnosti. Malý sériový odpor a dobrý ohmický kontakt je zajištěn silně dotovanou vrstvou.

Využití Schottkyho diody

Praktické uplatnění nachází dioda zejména u solárních článků, v nichž předchází vybíjení baterií přes solární článek. Žádoucí je co nejmenší otvírací napětí, zároveň je totiž nutné, aby nedocházelo k velkým výkonovým ztrátám na diodě. Tyto diody slouží rovněž pro usměrňování vysokofrekvenčních signálů. Zejména nalezly uplatnění v mikrovlnné technice, kde s úspěchem nahradily diody hrotové. Rovněž se s nimi můžeme setkat v rychlých spínačích (doba sepnutí se u nich pohybuje v řádech nanosekund). Posledním příkladem využití jsou součástky rychlých logických obvodů. Schottkyho diody jsou tak v elektrotechnice využívány velmi často. A chybět nemohou ani v produktovém portfoliu značky TME.

O společnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Značka známá jako TME pochází ze středního Polska. Své sídlo má ve městě Lodž a v této oblasti aktuálně využívá a stále rozšiřuje i moderní logistické centrum. Především tak cílí na trh střední, východní a severní Evropy. V čase se nicméně TME stalo respektovanou značkou v celoevropském měřítku. Mezinárodní skupinu dnes tvoří i deset dceřinných společností. Díky tomu hovoří TME se svými zákazníky dokonce ve 22 jazycích a obdobně je do 26 jazyků lokalizován oficiální web. To umožňuje maximální orientaci na klienta. Precizní úroveň zákaznického servisu je pro společnost stejně důležitá jako vysoká jakost veškerých nabízených výrobků. Cílem je vyhovět i požadavkům individuálním nebo nestandardním.

———————Komerční článek——————–

Vložit komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here