Jak správně zipovat

0
1243

O pravidlu zipu na silnici už slyšel patrně každý motorista. Mnoho jich ale neví, kdy a jak správně toto pravidlo používat. Pojďme se na něj tedy podívat o něco blíže.

Pokud se podívá do Zákona o provozu na pozemních komunikacích (§12), dočteme se v něm o pravidlu toto:

„Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.“ Souběžná jízda je v něm dále definována takto: „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen “souběžná jízda”); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Zjednodušeně řečeno, když jsou vedle sebe dva jízdní pruhy a jeden z nich končí, jsou vozidla v pruhu, který pokračuje dále, povinna střídavě pouštět vozidla z pruhu vedlejšího. Pravidlo velmi jednoduché, přesto při jeho aplikaci dochází k četným chybám.

Asi nejčastějším nešvarem je dřívější řazení vozidel z pruhu, který bude ukončen. Mnozí řidiči se cpou do průběžného pruhu i dvě stě metrů před samotným zúžením. V takovém případě samozřejmě zip přestává fungovat, neboť se z ukončovaného pruhu do průběžného dostává více vozidel.

Opačnou chybou je pak nepouštění vozidel řidiči jedoucími v průběžném pruhu. Někteří mají pocit, že oni si „poctivě“ vystáli frontu a teď se před ně chce nacpat nějaký „vyčůránek“. Opak je však pravdou. Řidič, který dojede až ke konci zúžení, se chová přesně podle předpisů, naopak ti, co ho nepustí, předpis porušují. Jedním z efektů zipu je právě zkrácení délky kolony (a ta tak poté třeba nezasahuje do předchozí křižovatky). Pokud někdo dobrovolně stojí v koloně v jednom pruhu, zatímco druhý je volný, je to jen jeho rozhodnutí, ale povinnost pustit u zúžení vozidla zipem stále má.

Pravidlo zipu ve výše uvedených případech platí vždy a nemusí být přikázáno značkou. Občas je značku u zúžení možné spatřit, ale slouží jen jako připomínka tohoto pravidla.

Závěrem je ještě vhodné připomenout, že pravidlo zipu neplatí, pokud pruh nekončí, ale stává se z něj pruh odbočovací. Velmi často se s tím setkáme ve městech na velkých křižovatkách. Pak povinnost pouštět zipem vozidla z tohoto pruhu není.

Více článků si můžete přečíst na portálu motoristika.cz

Vložit komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here