Elektromotory a jiné pohonné mechanizmy pro průmyslová nasazení

0
162
Zdroj foto. Alexander Sorokopud / Shutterstock.com

Asi v žádném průmyslovém odvětví není neobvyklé nasazení pohonných jednotek, které zajišťují hladký chod samotné výroby. Hlavním kritériem je zde bytelnost a spolehlivost. Běžně se tyto systémy nasazují v rámci automobilového průmyslu, kde zajišťují provoz výrobních linek. Samozřejmostí je také uplatnění v rámci strojírenského průmyslu a ve výrobním průmyslu obecně. Přesně zde lze najít hlavní odbytiště pro pohonné systémy.

Spolehlivé elektromotory

Jak jsme již nastínili v úvodu, hlavním kritériem pro nasazení nejrůznějších pohonných systémů v průmyslu je jejich spolehlivost, což je důležité zejména k zajištění vysoké kvality a přesnosti výroby. Z toho potom přirozeně vyplývá očekávaná rentabilita provozu. Naprosto běžně se využívají zejména elektromotory. Pokud jde o nízkonapěťové elektromotory, mohou to být třeba trojfázové asynchronní elektromotory na stejnosměrný proud. Výhodou takových elektromotorů je jejich:

  • Široké uplatnění
  • Efektivita a spolehlivost

Například elektromotory řady 1LA7, 4AP jsou trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory s kotvou nakrátko, které mají hliníkovou kostru a osovou výšku 56 až 160 mm. Zároveň poskytují výkon v rozsahu od 0,06 do 18,5 kW. Pokud vezmeme do úvahy elektromotor typu 1LG4 a ALG6, je to trojfázový nízkonapěťový motor s kotvou nakrátko ze šedé slitiny s osovou výškou v rozsahu 180 až 315 mm. Výkony se zde v tomto případě pohybují od 11 do 200 kW.

Další pohonné systémy

Nejsou to ale pouze elektromotory, využívány jsou různé další pohonné jednotky, které se v rámci průmyslového nasazení běžně uplatní. Typicky jsou to třeba přímočaré pohony, které zvládají kontrolovaný zdvih, případně posuv, či vyklopení. Lze mechanicky propojit více samostatných jednotek, díky čemuž je možnost například dosáhnout synchronního zdvihu s vysokou přesností. Zároveň mohou být při této činnosti jednotlivé jednotky rozdílně zatíženy.

—————–Komerční články——————

Vložit komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here